Entreprenad


ELAB gör allt inom elentreprenad, oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering eller större entreprenader.

Läs mer

Service


ELAB arbetar löpande
med elservice.
Det innebär att vi servar och underhåller flera större anläggningar.

Läs mer

Smarta hem


Gör ditt hem smart i dag!
I dag finns det mängder av möjligheter att utöka funktionerna i
din bostad.

Läs mer

Elkontroll


För att minska risker och undvika skador på er elanläggning så bör regelbundna kontroller av denna utföras.

Läs mer

Våra tjänster


ELAB i Halmstad levererar optimala lösningar inom installation och service.
Vi utför säkra installationer och underhåll för:

Industrier – Kontor – Butiker – Skolor – Bostäder

Elinstallationer – Svagströmsinstallationer – Teleinstallationer – Nätverksinstallationer – Passersystem – Larmsystem
Våra elektriker har lång erfarenhet och mycket goda kunskaper. Vi garanterar dig tillgång till hög kompetens på alla områden.

Vi utför elinstallationer med mycket hög kvalitet och arbetar aktivt med kvalitetsutveckling inom hela verksamheten. Vi arbetar efter kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. Inför varje projekt upprättas miljö- och säkerhetsplan för kunden. Vi använder oss av EIO-Q Ledningssystem.

Vill du bli kontaktad av oss? Skicka gärna ett mail!