Entreprenad


Inledande text om entreprenad. Här skriver ni någonting om entreprenad.

Läs mer

Service


Inledande text om service. Här skriver ni någonting om service.

Läs mer

Smarta hem


Text om smarta hem. Här skriver ni någonting om smarta hem.

Läs mer

Elkontroll


Inledande text om elkontroll. Här skriver ni någonting om elkontroll.

Läs mer

Våra tjänster


El AB i Halmstad levererar optimala lösningar inom installation och service!
Vi utför säkra installationer och underhåll för

Industrier – Kontor – Butiker – Skolor – Bostäder

Elinstallationer – Svagströmsinstallationer – Teleinstallationer – Nätverksinstallationer – Passersystem – Larmsystem
Våra elektriker har lång erfarenhet och mycket goda kunskaper. Vi garanterar dig tillgång till hög kompetens på alla områden.

Vi utför elinstallationer med mycket hög kvalitet och arbetar aktivt med kvalitetsutveckling inom hela verksamheten. Vi arbetar efter kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. Inför varje projekt upprättas miljö- och säkerhetsplan för kunden. Vi använder oss av EIO-Q Ledningssystem.

Vill du bli kontaktad av oss? Skicka gärna ett mail!