ELAB i Halmstad levererar optimala lösningar inom installation och service!
Vi utför säkra installationer och underhåll för

Industrier – Kontor – Butiker – Skolor – Bostäder

Elinstallationer – Svagströmsinstallationer – Teleinstallationer – Nätverksinstallationer – Passersystem – Larmsystem
Våra elektriker har lång erfarenhet och mycket goda kunskaper. Vi garanterar dig tillgång till hög kompetens på alla områden.
Vi utför elinstallationer med mycket hög kvalitet och arbetar aktivt med kvalitetsutveckling inom hela verksamheten.

ELAB Gisleparken ELAB Gisleparken