För oss på ELAB är kvalitet viktigt, inte minst ur säkerhetssynpunkt men även avseende på miljön!

Vår ambition är vara i frontlinjen och därför arbetar vi aktivt med kvalitets- och miljöstyrning samt personalbefrämjande åtgärder.

Kvalitet är en viktig del av företagandet på ELAB. Att utföra kvalitativa el- och teleinstallationer är en del av vår affärsidé och det ställer krav på att hela organisationen fungerar.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi arbetar med att ta vara på varje medarbetares kunnande och yrkesstolthet. Vi vill skapa en arbetsplats där alla trivs och tillsammans bidrar till vår höga kvalitet, säkerhet och service.

Vi på ELAB arbetar efter kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. Inför varje projekt upprättas miljö- och säkerhetsplan för kunden. Vi använder oss av EIO-Q Ledningssystem.

Miljömedvetenhet är en viktig del på ELAB. Vi har identifierat vår miljöpåverkan och arbetar aktivt med att minska den. Vår största miljöpåverkan är allt material som vi monterar. För att minimera miljöpåverkan finns det idag mer miljövänliga materialval. Halogenfria plast produkter och PVC- och blyfri kabel. Vi ser det som en självklarhet att informera om miljövänliga produkter.

 

ELAB